Serviceportaal
Stap voor stap naar een kennisgedreven organisatie.

Portfolio

Een bewezen platform passend bij iedere digitaliseringsbehoefte.

Ons portfolio is er op gericht om het informatiemanagement in uw stad, gemeente of andere organisatie naar een hoger niveau te tillen. Onze oplossingen zijn gericht op het realiseren van een hedendaagse, klantvriendelijke en digitale dienstverlening. Op deze pagina vindt u een overzicht van de oplossingen van BCT afgestemd op uw rol en informatiebehoefte.

Documentmanagement, procesmanagement, CRM en archiefmanagement vormen de basis van het Corsa Mid-Office pakket. Op basis van meer dan 20 jaar ervaring in de Vlaamse gemeentemarkt heeft BCT een kant-en-klaar aanbod voor ieder bestuur, én een gestandaardiseerde implementatiemethodiek.

Hierbij nemen BCT en haar partners u mee in een groeipad. Onderstaand portfolio is dan ook opgebouwd aan de hand van dit groeipad.

Corsa Basic New call-to-action Corsa Professional

Levermodel

Cloud Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
On premise Inbegrepen Inbegrepen

Functionaliteiten

Registratie
Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
Routering
Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
Behandelen
Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
Audit Logging
Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
Application Search
Optioneel Inbegrepen Inbegrepen
Mobile APP
Optioneel Optioneel Inbegrepen
Documentcreatie
Inbegrepen Inbegrepen
Integratie MS-Office
Inbegrepen Inbegrepen
Dossiervorming (basis) Inbegrepen Inbegrepen
Koppeling authentieke bronnen
Optioneel Inbegrepen
Notulen beheer
Optioneel Inbegrepen
Dossiervorming (zaakgericht) Inbegrepen
Processturing Inbegrepen

Corsa Basic

Bij Corsa Basic ligt de focus op het registreren en routeren van de documentstromen in uw organisatie.

Met Corsa basic start je op korte termijn met postregistratie en behandeling, conform regelgeving en met de mogelijkheid om op termijn door te groeien naar een volledig Mid-Office.

Corsa Advanced

Corsa Advanced bouwt voort op Corsa Basis. De focus ligt hier op het vormen van een digitaal dossier.

Eén van de grootste troeven van Corsa is dat je zelf veel kan parametriseren.

Karla Louis
Gemeente Oudsbergen

Corsa Professional

Corsa Professional bouwt weer voort op Corsa Advanced. Procesmatig werken vormt hier het speerpunt.

"Wij hebben ons dienstverleningsconcept perfect kunnen uitrollen via het zaaksysteem van BCT."

Debby Peremans
Stad Bilzen

Modules

Om een vergaande digitale transitie zo optimaal mogelijk te ondersteunen zijn er diverse extra modules optioneel te activeren.
iGEN bevat een procesmanagement-methodiek, specifiek ontwikkeld voor procesmanagement binnen Vlaamse besturen.

Extra modulus | Procesmanagement

De additionele modules integreren naadloos tot een geheel.

Integraties

Het is natuurlijk ook mogelijk om koppelingen te leggen met verschillende externe platforms en applicaties.

De gestandaardiseerde integraties sluiten naadloos aan op de diverse modules, BCT zorgt in nauwe samenwerking met haar klanten en partners voor zorgeloze integratie-projecten.

Begeleiding digitale transformatie

Belangrijke aandachtspunten zijn aandacht voor het change management, de veerkracht van de organisatie.
De transitie wordt daarom opgedeeld in behapbare projecten, zowel op technisch vlak als op het vlak van impact op de organisatie. Daarbij worden ook de noodzakelijke randvoorwaarden opgenomen zoals de implementatie van een masterdata-policy en onder andere het begeleiden in procesmatig denken en werken.

Projectmethodiek | Opleiding en begeleiding

"Constructieve samenwerking."

Constructieve samenwerking, luisterende medewerkers, er wordt tenminste gevolg gegeven aan vragen en opmerkingen.
JAN VERMEULEN
GEMEENTE PELT
Dots