Serviceportaal
“Waar gaan we voor, waar staan we voor en wat doen we?”

Visie, missie en strategie

Waar gaan we voor en waar staan we voor?

In onze visie vindt er een revolutie plaats richting een geglobaliseerde informatiemaatschappij bevolkt met door digitalisering en automatisering bedreigde beroepsgroepen en overheidsorganisaties. Die informatiemaatschappij is gedomineerd door big data, internet of things en artificial intelligence en wordt vertakt in informatienetwerken.

Het is onze missie om, met behulp van ons getalenteerd team van medewerkers en in co-creatie met strategische partners, deze nieuwe wereld op maatschappelijk verantwoorde wijze – gericht op veiligheid en duurzaamheid – mee vorm te geven met toonaangevende, GRC-gebaseerde informatiemanagementtechnologie.

Dots

Wat wij doen

Onze strategie? BCT heeft ambitieuze, concurrerende marketingclaims. We verwerven met hoogwaardige Enterprise Information Management technologie, krachtig gepositioneerd in de overheidsmarkt en in andere kennisintensieve markten, een verdedigbare concurrentiepositie binnen West-Europa.

We zijn gericht op empowerment en primair bestaansrecht en op het aanjagen van innovaties en waardencreatie bij organisaties en hun klanten. Onze waardepropositie is gericht op de inrichting van het informatienetwerk van de professional zodat informatie direct en contextgevoelig beschikbaar is op een transparant, compliant en toekomstgericht platform.

Dots

De BCT-waarden

Onze waarden zijn de fundering en het kompas van ons handelen!

Onze marktbelofte

Verantwoord handelen met alle benodigde informatie in de juiste context, zodat u regie kunt blijven voeren over uw professie en u de kansen kunt benutten die de digitale wereld biedt.

 

Door hen onderdeel te laten zijn van digitale netwerken, stelt BCT professionals in staat de beste specialist in zichzelf naar boven te halen. Hierdoor genereren zowel zijzelf, hun organisatie/werkgever en haar stakeholders en de maatschappij als geheel meer rendement uit hun kwaliteiten, wat leidt tot een snellere en hogere persoonlijke ontwikkeling (o.a. zelfontplooiing, levensgeluk, carrière) en snellere en hogere bedrijfsmatige ontwikkeling (o.a. productiviteit, innovatie, rendement).

Onze marktbelofte
Dots