Serviceportaal
De procesmanagement-tool ‘iGEN’ van partner A3O is een vast onderdeel van het Mid-Office.

Procesbeheer

iGEN, meer dan enkel een procesbeschrijvingstool

iGEN is meer dan enkel een procesbeschrijvingstool, de informatie wordt ook operationeel toegepast, zowel naar de burger als naar de interne medewerker toe. Producten, diensten en de bijhorende processen kennen een centraal beheer binnen de gemeente.

Deze tool is ontwikkeld op basis van de iGEN-methodiek voor het beschrijven van processen. De tool bevat naast een bibliotheek van generieke processen voor de Vlaamse gemeentemarkt (een uniek sectormodel voor deze markt) de PDC-catalogus, gebaseerd op de iPDC van BZ Vlaanderen.

Deze catalogus is een ideale vertrekbasis voor het personaliseren van uw PDC. Het bestuur zelf kan in iGEN de PDC-informatie en processen aanvullen met zijn eigen informatie.

Dots

Centraal beheer van uw PDC

Een aantal Vlaamse gemeenten hebben samen met A3O alle gemeentelijke processen beschreven in de iGEN-tool. Deze procesbeschrijvingen sluiten aan op de toepassing van het zaakgericht werken zoals deze in het Corsa Mid-Office is voorzien. U bent als bestuur in staat de procesbeschrijvingen waar nodig aan te passen aan de specifieke situatie van uw gemeente. De beschikbaarheid van deze procesbeschrijvingen levert u in elk geval een grote tijdswinst op ten opzichte van het zelfstandig uittekenen van deze processen.

De informatie in iGEN kan bovendien geïntegreerd worden met uw CMS (website) waardoor alle PDC-informatie centraal op één plaats beheerd wordt.

Dots