Serviceportaal
Stap voor stap naar een kennisgedreven organisatie.

Portfolio

Oplossingen afgestemd op uw rol en informatiebehoefte.

Onze portfolio is er op gericht om het informatiemanagement in uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. Op deze pagina vindt u een overzicht van oplossingen van BCT afgestemd op uw rol en informatiebehoefte.

Onze jarenlange ervaring binnen de Vlaamse en Nederlandse gemeentemarkt is vertaald naar een specifieke oplossing voor Vlaamse gemeenten: het Corsa/Mid-Office, én een gestandaardiseerde implementatiemethodiek. Hierbij neemt BCT en haar partners u mee in een groeitraject. Onderstaand portfolio is dan ook opgebouwd aan de hand van dit groeitraject.

Digitale dossiervorming

Door het combineren van het digitaliseren van documentstromen en digitaal archiveren, maar zonder statusgerichte sturing is de oplossing ‘Corsa Authentiek Digitaal Werken’ ontstaan. De nadruk in deze oplossing ligt op digitale dossiervorming. Het compleet maken van een dossier, gedurende de behandeling, op basis van een zaakgerichte indeling.

Digitale postregistratieDigitale dossiersContractmanagement | Digitale handtekening | Factuurverwerking | Notulenbeheer

"Eén van de grootste troeven van Corsa is dat je zelf veel kan parametriseren"

Je kan Corsa vergelijken met een ‘blokkendoos’ waarmee je zelf aan de slag gaat. Eén van de grootste troeven van Corsa vind ik dat je zelf heel veel kan parametriseren, dat het zo een open systeem is. Je kan zelf bijkomende velden definiëren, workflows definiëren, word sjablonen maken om documenten te genereren, zoekvragen en resultaatsvensters opmaken, etc. – dit vind ik echt fantastisch aan hun systeem.
KARLA LOUIS
GEMEENTE OUDSBERGEN
Dots

Procesmanagement

Informatie wordt met processen verbonden door proces- en zaakgericht te werken. U kunt eenvoudig relevante informatie ophalen en daardoor ontstaat er optimale sturing op processen. Daarnaast komt met behulp van procesmanagement (iGEN) alle informatie samen.

Zaakgericht werken | Procesbeheer

"Wij hebben ons dienstverleningsconcept perfect kunnen uitrollen via het zaaksysteem van BCT."

Wij hebben ons dienstverleningsconcept perfect kunnen uitrollen via het zaaksysteem waarbij maximale focus ligt op multikanale dienstverlening. Het maakt niet uit hoe de burger een melding indient, het wordt altijd op dezelfde manier behandeld en opgevolgd, waardoor de communicatie naar de burger ook altijd op dezelfde manier gebeurt.
DEBBY PEREMANS
STAD BILZEN
Dots

Begeleiding digitale transformatie

Belangrijke aandachtspunten zijn aandacht voor het change management, de veerkracht van de organisatie.
De transitie wordt daarom opgedeeld in behapbare projecten, zowel op technisch vlak als op het vlak van impact op de organisatie. Daarbij worden ook de noodzakelijke randvoorwaarden opgenomen zoals de implementatie van een masterdata-policy en onder andere het begeleiden in procesmatig denken en werken.

Projectmethodiek | Opleiding en begeleiding

"Constructieve samenwerking."

Constructieve samenwerking, luisterende medewerkers, er wordt tenminste gevolg gegeven aan vragen en opmerkingen.
JAN VERMEULEN
GEMEENTE PELT
Dots