Serviceportaal
Interesse? Meer willen lezen?
Download dan onze brochure.
Download brochure

Modules

Optioneel te activeren

Om een verdergaande digitale transitie zo optimaal mogelijk te ondersteunen zijn er diverse extra modules optioneel te activeren.

Deze kunnen voor de verschillende Corsa Mid-Office pakketten geactiveerd worden.

 

  • Notulenbeheer (incl. procesondersteuning)
  • Contractbeheer
  • Evenementenbeheer
  • Klant Contact Center
  • Employee Asset Management
  • Server Based Capture (scannen & herkennen)
  • Digitale factuurverwerking
  • Anonimiseren
  • Sociaal Dossier
Dots

Notulenbeheer

Inclusief procesondersteuning

Onze geïntegreerde notulenbeheermodule zorgt voor de digitalisering van het bestuurlijke besluitvormingsproces van begin tot eind.

Alle documenten, agendapunten en besluiten worden digitaal vastgelegd. Hiermee waarborgt u als bestuur een optimale transparantie en compliancy in de bestuurlijke besluitvorming.

Dit resulteert uiteindelijk in een effectiever en daadkrachtiger bestuur dat ‘in control’ is en te allen tijde verantwoording kan afleggen over haar genomen besluiten.

Notulenbeheer
Dots

Contractbeheer

Deze Contractbeheer module zorgt ervoor dat alle contracten op een centrale en eenduidige manier worden vastgelegd.

Mijlpalen van de contracten worden automatisch gemeld en de contracten worden veilig en duurzaam opgeslagen.

 

Contractbeheer
Dots

Evenementenbeheer

Deze module leest het digitale formulier van de aanvraag voor een evenement uit en bepaalt op basis van de aanvraag welke personen of welke instanties hun advies dienen te verlenen voor de aanvraag. Denk hierbij aan advies door brandweer, politie etcetera.

Op deze manier ben je er zeker van dat de nodige adviezen beschikbaar zijn voor het dossier een beslissing kent.

Evenementenbeheer
Dots

Klant Contact Center (KCC

Deze module is gericht op het registreren en opvolgen van klantcontacten. De front-office of call-center medewerker kan snel en laagdrempelig een klantcontact registreren en kan deze indien nodig doorzetten daar een specifieke dienst voor het verdere inhoudelijke opvolging.

Het is tevens mogelijk om een klantcontact te koppelen aan een lopende zaak of vanuit het klantcontact een nieuwe zaak op te starten.

Klant Contact Center (KCC
Dots

Employee Asset Management

Deze module is gericht op het proces omtrent het verstrekken en innemen van werkmiddelen als een medewerker respectievelijk in dienst- of uit dienst treedt.

Ook bij een wijziging van de functie kan het voorkomen dat een medewerker ‘oude’ werkmiddelen moet inleveren en daarnaast nieuwe werkmiddelen toegekend moet krijgen t.b.v. zijn of haar nieuwe functie.

Het systeem zal taken uitzetten bij de beheerders van deze werkmiddelen t.b.v. het verstrekken en/of innemen van de desbetreffende werkmiddelen. Het beheer van deze werkmiddelen kan per dienst (of zelfs per functie) ingericht worden met behulp van zogenaamde werkmiddelenkaarten. Op zo’n werkmiddelenkaart staat precies welke werkmiddelen van toepassing zijn voor een specifieke dienst of functie, eventueel opgedeeld per categorie (software, toegangen, etc.).

Employee Asset Management
Dots

Server Based Capture

Scannen & herkennen

Server Based Capture zorgt  voor kwalitatief hoogstaande scans en een gestroomlijnd proces rondom het importeren van een gescande batch in Corsa. Het scannen kan in batchvorm worden uitgevoerd.

Dit houdt in dat grote hoeveelheden documenten tegelijk worden gedigitaliseerd. Daarnaast herkent de software door middel van scheidingsbladen of barcodes waar nieuwe documenten beginnen en zal de software uw scans kwalitatief verbeteren.

Server Based Capture
Dots

Digitale factuurverwerking

Gecentraliseerd & Geautomatiseerd

Met de inzet van Server Based Factuurverwerking heeft uw organisatie een gecentraliseerd, papierloos en geautomatiseerd verwerkingsproces voor al uw inkomende facturen.

Hierbij vindt de herkenning en verwerking van de facturen gecentraliseerd en geautomatiseerd plaats op de server in plaats van op computer van een medewerker.

Digitale factuurverwerking
Dots

Anonimiseren

Wet- en regelgeving verplichten overheidsorganisaties tot transparante, actieve openbaarmaking van documenten met behoud van privacy.

(semi) Automatisch anonimiseren kan nu efficiënt en gebruiksvriendelijk vanuit Corsa met behulp van de integratie met DataMask.

Anonimiseren
Dots

Sociaal Dossier

Uiteraard kan het Mid-Office ook perfect toegepast worden voor het digitale sociale dossier. Door middel van autorisaties is het mogelijk om gevoelige stukken af te schermen binnen de organisatie. Alle tools en middelen zijn ook voor deze doelgroep beschikbaar.

Bij de creatie van een nieuw clientsysteem, zorgt Corsa voor het automatisch creëeren van de gewenste dossierstructuur.

Sociaal Dossier
Dots