Serviceportaal
Interesse? Meer willen lezen?
Download dan onze brochure.
Download brochure

Integraties

Koppelen met kennis van zaken

Om een verdergaande digitale transitie zo optimaal mogelijk te ondersteunen zijn er diverse koppelingen te leggen tussen het Corsa Mid-Office met verschillende externe platforms en applicaties.

De hieronder verder toegelichte integraties zijn de meest voorkomende integraties. Wilt u weten of er een integratie mogelijk is met een andere applicatie dan hier genoemd, neem dan gerust contact met ons op.

 • MAGDA
 • LBLOD
 • eSignFlow
 • MijnBurgerprofiel
 • Geo-IT
 • PEPPOL
 • Ultimo
 • Planon
 • CMS systemen
Dots

MAGDA

Via het Magda platform wordt een connectie gelegd met de authentieke bronnen: rijksregister, CRAB, VKBO.
Door het gebruik van de authentieke bronnen beschikt men in het Corsa Mid-Office steeds over de meest actuele, correcte en volledige masterdata.
Een achterliggende audit logging zorg ervoor dat je volledig in regel bent met de GDPR-wetgeving.

Een stevige basis voor de vorming van het digitale dossiers.

MAGDA
Dots

LBLOD

Lokale besturen in Vlaanderen moeten hun besluiten en andere documenten publiceren en melden als gelinkte open data. Zo kunnen burgers en (zoek)machines de informatie raadplegen en hergebruiken.

Besluiten en andere documenten kunnen middels deze koppeling direct vanuit Corsa worden gepubliceerd conform de LBLOD standaard.

LBLOD
Dots

eSignFlow

Door inzet van ons koppelvlak met de toepassingen eSignFlow (van onze partner VandenBroele) worden documenten automatisch geüpload naar het ondertekenplatform.

Zodra de digitale ondertekening heeft plaatsgevonden zal dit document automatisch gearchiveerd worden in het Corsa Mid-Office.

eSignFlow
Dots

MijnBurgerprofiel

De integratie met MijnBurgerprofiel zorgt voor een inzage van de status van een lopend dossier voor de burger.

Zo kan de burger zelf, zonder interactie met het bestuur de lopende aanvragen opvolgen in de tool van MijnBurgerprofiel.

MijnBurgerprofiel
Dots

GEO-IT

Consulteer vanuit Geo-IT het digitale dossier in Corsa. Vb. in het kader van een melding of creëer een nieuwe melding vanuit Geo-IT rechtstreeks in Corsa.

GEO-IT
Dots

Peppol

Peppol is een internationaal netwerk met een afsprakenkader, een standaardformaat en toepassingen voor het faciliteren van e-procurement en e-invoicing.

Corsa biedt een integratie met Peppol voor het uitwisselen van e-facturen.

Peppol
Dots

Ultimo

Een melding leidt dikwijls tot een werkopdracht binnen het facility management systeem van Ultimo.

Deze integratie tussen Corsa en Ultimo zorgt ervoor dat de werkopdracht automatisch wordt aangemaakt. Dedurende de behandeling van de werkopdracht zal de integratie ervoor zorgen dat de status van de werkopdracht naar de melding wordt teruggekoppeld. Eenieder binnen de organisatie kan zo de stand van zaken eenvoudig inzien.

Ultimo
Dots

Planon

Een meerderheid van de meldingen die een bestuur binnenkrijgt betreft problemen met het openbaar domein. Dit resulteert veelal in een werkopdracht binnen het facilitair systeem. Het Corsa Mid-office maakt deze werkopdrachten rechtstreeks aan in Planon. Anderzijds worden status-updates vanuit Planon naar het Corsa Mid-office gesynchroniseerd.

Op die manier blijft de status van de melding in het Corsa mid-office steeds actueel, de medewerkers van de technische dienst blijven hun planning en werkopdrachten gewoon afhandelen in hun vertrouwde omgeving.

Planon
Dots

CMS-systemen

Met verschillende leveranciers van de meest gangbare CMS-systemen heeft BCT een integratie ontwikkeld, deze bestaat uit:

 • Het publiceren van productinformatie vanuit iGEN naar de website
 • Het automatisch inlezen van e-formulieren
 • Het gebruik van variabele velden (die in het Mid-Office gedefinieerd zijn en gebruikt in de e-formulieren op de website

Deze integraties werken momenteel met de CMS systemen van LCP, Paddle en Tobania.

CMS-systemen
Dots