Serviceportaal

Hoe werkt change management? Een gedetailleerde introductie


Workshop izm Arch en V-ICT-OR

Dots

15 sept 22 - workshop changemanagement

“Verandering stroomt, de realiteit van organisatie-ontwikkeling.”

Tijdens deze workshop gaan Bert Daenen (BCT) en Bart Kaesemans (Arch consulting) dieper in op het thema change management.

Inschrijven >

Programma

Deel 1 (voormiddag) – Bart Kaesemans

Verandering is de enige constante. Dat wist de Griekse filosoof Heraclitus meer dan 2500 jaar geleden al. Hij drukte dit prachtig beeldend uit met de zegswijze: “Men kan geen tweemaal in dezelfde rivier stappen.”

Verandering is essentieel onderdeel van hele zijn. En toch gaat het vaak met negatieve connotaties gepaard. Hoe komt dat? Misschien ligt het antwoord wel in de manier waarop wij met verandering omgaan. Misschien moeten we verandering gewoon omarmen als de natuurlijke flow der dingen en niet behandelen als een ‘behandeling’ waar de organisatie ‘door’ moet.

We starten de voormiddagsessie van deze werkdag rond verandering door de organisatie ‘lokaal bestuur’ op systemische wijze te bekijken: de organisatie als een systeem, als een levend organisme.

Vervolgens verkennen we wat dit perspectief ons leert over verandering. Over het gegeven dat verandering inderdaad een onmiskenbaar onderdeel is van elk levend organisme.

Van daaruit bekijken we dan welke lessen we hier kunnen uit trekken voor de constante verandering in onze eigen organisatie.
We ronden het voormiddagdeel af met een model van het lokaal bestuur als organisatie binnen de ruimere maatschappelijke context.

Deel 2 (namiddag) – Bert Daenen

Hoe voeren wij verandering door in de praktijk? De theorie over verandering is erg boeiend en tijdens lezingen, bij het lezen en filosoferen over verandering lijkt dit erg logisch maar niets zo lastig als in de dagelijkse realiteit verandering te (h)erkennen en doorvoeren. Wij grijpen instinctief terug naar gewoontes, bestaande processen om het werk gedaan te krijgen. De verandering doorvoeren vergt een geschikt instrument.

In deze namiddagsessie bekijken wij hoe procesmanagement hierin een hefboom kan zijn. Immers, ‘alles is een proces’ volgens de procesgoeroes. Met de iGEN procesmethodiek, die door én specifiek voor Vlaamse besturen is ontwikkeld heb je een insturment in handen om de gewenste verandering in de praktijk op een systematische wijze door te voeren.

Ervaar door praktijervaringen, oefeningen hoe verschillende besturen dit vandaag consequent als tool inzetten om tot die nieuwe, gewenste situatie te komen. Verschillende manieren hiertoe komen aan bod: van een strategische, organisatiebrede aanpak (top-down) tot een pragmatische (bottom-up) aanpak. Steeds met het finale doel als ankerpunt laat deze aanpak u toe om aan het tempo dat bij de organisatie past hier naartoe te navigeren in een continue veranderende omgeving.

Locatie

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent

Route >

Dots
Deze kennisdag is gratis voor V-ICT-OR leden. NO SHOWFEE 95 EUR . 
Inschrijven >