Serviceportaal
We zijn ook actief in andere branches

Healthcare

Voortdurende technologische ontwikkeling

De basis is digitaal werken, waarna de inrichting van processen op basis van digitale informatie volgt. Dit kunnen cliëntgerichte processen zijn, maar met name ook bestuurlijke processen en bedrijfsvoeringprocessen, zoals financiële processen, kwaliteitsprocessen, personeelsprocessen en specifiek het proces voor ethische toetsing. Binnen deze bedrijfsvoeringprocessen speelt risicomanagement een centrale rol.

De marktwerking in het zorgsegment zorgt ervoor dat zorginstellingen de komende jaren geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen. De voortdurende technologische ontwikkeling gekoppeld aan dynamische wet- en regelgeving dwingen zorginstellingen tot prestatiegericht en efficiënt werken waardoor ketenintegratie en fusies aan de orde van de dag zijn. De steeds hogere kwaliteitseisen en het beschikbaar stellen van betaalbare zorg voor de snel vergrijzende en steeds mondigere cliënt leiden ertoe dat zorginstellingen op zoek gaan naar betrouwbare kennispartners.

Dots
Case: AZ Sint-Lucas

Case: AZ Sint-Lucas

Het Gentse ziekenhuis koos BCT, de aanbieder van het document management systeem Corsa, om alle ingaande documenten digitaal te registreren en te beheren, alsook om de archieven te digitaliseren. Overvolle archiefruimtes en inefficiënte papierstromen waren de directe aanleiding. Door intern via elektronische documenten te werken wil het ziekenhuis de administratie stroomlijnen en werkingskosten drukken.
LEES MEER >