Serviceportaal

Healthcare

Voortdurende technologische ontwikkeling

De marktwerking in het zorgsegment zorgt ervoor dat zorginstellingen de komende jaren geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen. De voortdurende technologische ontwikkeling gekoppeld aan dynamische wet- en regelgeving dwingen zorginstellingen tot prestatiegericht en efficiënt werken. Ketenintegratie en fusies zijn daarom aan de orde van de dag. De steeds hogere kwaliteitseisen en het beschikbaar stellen van betaalbare zorg voor de snel vergrijzende en steeds mondigere cliënt leiden ertoe dat zorginstellingen op zoek gaan naar betrouwbare kennispartners.

Digitale transitie

De basis is digitaal werken, waarna de inrichting van processen op basis van digitale informatie volgt. Dit kunnen cliëntgerichte processen zijn, maar met name ook bestuurlijke processen en bedrijfsvoeringsprocessen. Denk hierbij aan financiële processen, kwaliteitsprocessen, personeelsprocessen en meer specifiek, het proces voor ethische toetsing. Binnen deze bedrijfsvoeringsprocessen speelt risicomanagement een centrale rol.

Met onze software oplossingen helpen wij organisaties met hun digitale transitie en het realiseren van doelstellingen en ondersteunen in het omgaan met bovengenoemde uitdagingen.

Dots

Case: AZ Sint-Lucas

Het Gentse ziekenhuis koos BCT om alle ingaande documenten digitaal te registreren en te beheren, alsook om de archieven te digitaliseren. Overvolle archiefruimtes en inefficiënte papierstromen waren de directe aanleiding. Door intern via elektronische documenten te werken wil het ziekenhuis de administratie stroomlijnen en werkingskosten drukken.

LEES MEER >
Case: AZ Sint-Lucas
Dots
Case: AZ Sint-Lucas

Case: AZ Sint-Lucas

Het Gentse ziekenhuis koos BCT, de aanbieder van het document management systeem Corsa, om alle ingaande documenten digitaal te registreren en te beheren, alsook om de archieven te digitaliseren. Overvolle archiefruimtes en inefficiënte papierstromen waren de directe aanleiding. Door intern via elektronische documenten te werken wil het ziekenhuis de administratie stroomlijnen en werkingskosten drukken.
LEES MEER >