Serviceportaal
Ondersteunt de zaakbehandeling van aanvraag tot archivering.

Zaakgericht werken

Corsa Authentiek Zaakgericht Werken

De oplossing ‘Corsa Authentiek Zaakgericht Werken’ (Corsa/AZW) ondersteunt de zaakbehandeling van aanvraag tot archivering. De generieke processen die het Zaakgericht Werken sturen, worden in deze fase meegeleverd binnen de tool ‘iGEN’.

Het generieke proces uit de eerste fase (Corsa/ADW) wordt uitgebreid met specifieke faseringen, termijn- en voorwaardenbewaking op het niveau van een individueel product of dienst uit de PDC.

Voordelen Corsa/AZW

  • Aanvragen voor producten en diensten worden volgens specifieke parameters digitaal verwerkt
  • Procesbewaking en -verbetering
  • Uniforme statusweergave die via diverse kanalen inzichtelijk gemaakt kan worden
  • De verantwoordelijken binnen de organisatie zijn zelfstandig in staat om hun processen te beheren en sturing te geven aan de procesafhandeling
Dots

Controle en sturing bij procesafhandeling

Een proces in Corsa/AZW kent een aantal standaardfasen, elke fase kan voorzien worden van de noodzakelijke voorwaarden voor afronding van de fase. Dit kan gaan over documenten, beslissingen of controles. Hierdoor wordt elke aanvraag volgens dezelfde kwaliteitscriteria en binnen de vastgelegde termijn afgehandeld.

Het beheer van deze noodzakelijke voorwaarden gebeurt in iGEN door de producteigenaar. De producteigenaar is in principe een medewerker/specialist van de dienst waartoe het product behoort. Hierdoor krijgen de diensten zelf de volledige controle over het verloop van hun processen zonder hierbij beroep te moeten doen op toepassingsbeheerders.

Dots